Contact

Contacts

Qidong Yushiro Chemical Industry Co., Ltd.

Address: Bei Shou, New Qidong Port, Qidong City, Jiangsu Province Postcode: 226264
Switchboard: 0513-83699942 / 83699943 (Fax)
Technique Service Tel: 0513-83693239(Technique)/ 83697366(Quality Assurance)
Business Department: 0513-83699941 / 83697633(Fax)
(Sales areas: Northern Jiangsu, Shandong, Anhui)
Tianjin Office
022-26716176 / 26715149(Fax)
(Sales areas: Beijing, Tianjin, Hebei, Henan, Changchun, Shan′xi, Gansu)
Shenyang Office
024-24319662(Telephone/Fax)
(Sales areas: Liaoning, Hei Longjiang, Jilin)

Shanghai Yushiro Chemical Industry Co., Ltd.

Address: No. 881, Fulian Road, Baoshan District, Shanghai City Postcode: 201906
Switchboard: 021-36041188(switchboard) / 36040666(Fax)
Technique Service Telephone: 021-36041188-828(Technique)/ 36041188-822(Quality Assurance)
Business Headquarter: 021-36041188-812 / 816 021-36040916(Fax)
No. 1 Business Department (Chongqing Office )
023-65475768 / 023-65475633(Fax)
(Sales areas: Chongqing, Sichuan, Hunan, Guiyang and Qinghai)
No. 2 Business Department (Guangzhou Office)
020-38486465 / 020-38486225 (Fax)
(Sales areas: Guangdong, Shenzhen, Hubei, Jiangxi, Fujian, Hong Kong, Macao)
No. 3 Business Department: 021-36040918 / 36041188-818 / 826 021-36040916 (Fax)
(Sales areas: Shanghai, Northern Jiangsu, Zhejiang)
Steel Business Department: 021-36041188-835
(Sales areas: Large-scale steel enterprises throughout the country)

Guangzhou Yushiro Oil agent Co., Ltd.(Under construction)

Address: Xiaohu Island, Nansha District, Guangzhou City
Preparation Office: 020-34687117 / 020-36090692(Fax)

Powered by China Yushiro Chemical Industry Co., Ltd. 沪ICP备05061089号